Tafsir Al-Azhar: Tafsir Surah Yasin Dan Juzuk 23

100% of 100
RM 23.75 RM25.00 -5%
Kod Produk: #978-967-481-155-6
Status: Sold Out
Berat: 0.478kg | 362 Mukasurat
Stok: 0 unit

Sinopsis & Review

SINOPSIS


 


Tafsir Surah Yasin dan Juzuk 23 adalah sebahagian daripada Tafsir Al-Azhar.


Ia adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA. HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi'in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain.


Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepebagaian mazhab. 


Tafsir Surah Yasin dan Juzuk 23 ini menumpukan kepada perbincangan HAMKA mengenai surah yang seringkali dibaca pada setiap malam jumaat di surau dan masjid. HAMKA mengupas makna pada surah yang seringkali dibaca ini.


Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.


 


ISI KANDUNGAN


 


PENGANTAR


 


SURAH YASIN (YASIN)


 


Tiga Orang Utusan Allah


Kisah Lelaki itu


Menilik Kekayaan Allah Dalam Alam 


Peredaran Falak 


Keindahan Laut 


Bila Kiamat Datang 


Sesalan Allah Terhadap Anak Adam


Al-Quran Bukan Syair 


Binatang Ternak


Perhatikanlah Asal Kejadianmu! 


 


SURAH AS-SAFFAT (Yang Berbaris-baris)


 


Pendahuluan 


Barisan Malaikat


Kejadian Malaikat 


Penderitaan 


Tolak Bertolak Kesalahan


Tanya Bertanya Penduduk Syurga


Pohon Zaqqum?


Cerita Nabi Nuh 


Cerita Nabi Ibrahim (I)


Ibrahim dan Berhala-berhala Kaumnya 


Cerita Nabi Ibrahim (II)


Siapakah yang Hendak Dikorbankan? Ismailkah atau Ishaq?


Cerita Nabi Musa dan Harun 


Nabi Ilyas


Nabi Luth 


Nabi Yunus


Persoalan untuk Direnungkan


Suatu Peringatan kepada Kaum Musyrikin 


Janji Allah SWT kepada Rasul-rasul-Nya


 


Surah Sad (Sad) 


 


Pendahuluan


Keingkaran kepada Rasul dan Ajaran Tauhid


Tempelak Atas Musyrikin


Dua Orang Memohon Penyelesaian Perkara 


Nabi Sulaiman dan Kuda-kudanya


Ujian terhadap Nabi Sulaiman


Hamba Kami Ayyub


Nikmat Syurga 


Nasib di Neraka 


Berita Besar 


Perintah Sujud kepada Manusia 


Iblis Diberi Kesempatan 


CATATAN

Komen